ATİK VİZYONU

Tavsiye EtTavsiye Et

ATİK-DEİK Vizyonunu 2015 yIlı  Sonuna Kadar Sıtretejisini Planladı.Konseyin Misyonu ve Vizyonuna Sizde Katılın !
Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bulunan Türkler ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekteler. Önceleri gurbetçiler diye anılan insanlarımız bu gün bulunmuş oldukları ülkelerin de vatandaşlıklarını alarak, entegrasyonun en güzel örneğini yaşadıkları yerlerde sergilemekteler.Bulundukları ülkelerde ekonomi, siyasi, sanat ve kültürel alanlarda söz sahibi olan insanlarımız, yasal kurumsallaşmalarla başarılı çalışmalar yapmaktalar. Yaşadıkları ülke haklarıyla kardeşçe yaşamlarını sürdüren insanlarımız, Avrupa’da aynı zamanda ülkemizin saygın temsilcileri konumundalar.

  • Avrupa’da yaşayan 100 bine yakın işadamımız, 35 milyar euroluk cirolarıyla Avrupa ekonomisine katkıda bulunmakta. İşadamlarımızın bu gün 1 milyona yakın insana iş istihdamı yaratmakta. Bu rakamın 2015 yılında 1.5 milyonu bulması bekleniyor. Yine 2015 yılında Türk kökenli işverenlerin Avrupa ekonomisine katkılarının 150 milyar Euro olacağı tahmin edilmekte.  Kimi işadamlarımız bulundukları ülkelerdeki cirolarıyla sayılı şirketler arasında yer almakta. Ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan işadamlarımız hem ekonomiye hem de iş istikrarına küçümsenmeyecek katkılarda bulunmaktalar. Atıl durumda olan insanlarımızı aktif hale getiren bu gelişme bizleri de, son derece memnun etmekte.
  • Ekonomik alandaki başarıları son dönemlerde siyasi alanda da sürdüren insanlarımız bu gün Avrupa Parlamentolarının çeşitli kademelerinde insanlarımızı temsil etmekteler. Başarılı işadamlarımızın yanında bakan, senatör, milletvekilleri ve meclis üyelerinin bulunduğu insanlarımız, Avrupa’nın gerek ekonomik gerekse siyasal potansiyelinde etken olmaktalar. İnsanlarımızın eğitim kalitesi yükseldikçe Avrupa ülkelerinde hizmet alanlarındaki kaliteleri de artmakta.
  • Tüm bu başarılı çalışmalar organizeli birlikteliklerin neticesinde olmakta. Her alanda yasal oluşumlarla organize olan sivil toplum örgütlerimiz, bulundukları ülkeleri ikinci vatanları olarak kabullenerek, büyük bir şevkle hizmet vermekteler.
  • Biz ATİK olarak kendi alanlarında gerek lokal gerek genel anlamda hizmet veren tüm kuruluşlarımıza aynı mesafedeyiz. Ülkemiz ve halkımız adına hizmet veren yine Avrupa’da ülkemizi ve insanımızı en güzel bir şekilde temsil eden tüm kurumlarımız ve temsilcilerine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyoruz.

ATİK’İN HİZMET ALANLARI
        Konseyimizin amaçları arasında bulunan diğer kurumlarla ortak strateji ve proje programları yürütme gibi bir görevimiz olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Dost kurumlarımızın lokal ve genel anlamda yaptıkları çalışmalara ve projelerine lojistik anlamda Brüksel’den destek vererek, kurumlarımıza yardımcı olmaktayız.
            ATİK olarak Avrupa’da yaşayan insanlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaları takip etmek, hukuksal anlamdaki AB standartlarında edinilmiş hakların korunması ve uygulanmasında gözetici sıfatıyla takipçi olmaktayız. Kurumlarımızın yasal haklarının korunması ve kollanması da amaçlarımız dahilindedir. Bizler kurumsal anlamda ülkeler arası diyalogların oluşmasını, yapılacak olumlu ve yapıcı çalışmalarla entegrasyon sürecini hızlandırarak halkların dostluğunun artmasına neden olacağı inancını paylaşmaktayız.
      Biz, insanlarımızın bulundukları ülkelerde her alanda katılımcı olmalarını savunmaktayız. Bizler Avrupa’da olan Avrupalı Türkler olarak yakın zamanda ülkemizin tümünün Avrupalı olması gerektiğine inanıyor, çalışma ve mücadelelerimizi de bu inançla sürdürmekteyiz.